De architect vertelt over het ontwerp van De Rode Haen

De brandweerkazerne aan de Maastrichterweg is voor veel Valkenswaardenaren zeker niet onbekend. Architectonisch gezien springt deze kazerne namelijk zeker in het oog. Voor het nieuw te bouwen bijgebouw is daarom qua uiterlijk aansluiting gezocht bij de bestaande brandweerkazerne. Het bijgebouw wordt gesitueerd naast de monumentale toren, die uitkijkt over zowel de Valkenswaardse markt als het Wilhelminapark. Door de nieuwe bebouwing los te koppelen middels een glazen portaal, wordt de monumentale toren behouden in de originele staat. De monumentale status wordt daarmee gewaardeerd en gewaarborgd.

Het ontwerp kan worden gezien als een miniatuurversie van de brandweerkazerne. Zowel het monolithisch karakter als het gelijke materiaalgebruik, zorgen om deze reden voor een naadloze aansluiting en een complementair geheel. De dynamiek en beweging die in het nieuwe bijgebouw terug te vinden zijn, geven het daarentegen wel een unieke uitstraling. De puien in de voorgevel van het gebouw waarborgen de openheid naar de binnenplaats en geven een blijvende blik op de kazerne. De rode metalen beplating vormt zich als een schild om het bouwvolume, maar geeft tegelijk een gevoel van richting en dynamiek door de vormgeving. Twee kernbegrippen die tot uiting komen in het ontwerp en passen bij de brandweer: bescherming en snelheid.

Ir. Michel Arts

Architect

Scroll naar boven